Rodinné právo

  • Zastupování ve sporném či nesporném rozvodu, včetně soupisu všech potřebných návrhů a dohod.
  • Právní účast v řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství.
  • Zastupování v řízení na úpravu styku rodičů či jiných příbuzných s nezletilými dětmi.
  • Zastupování v řízení o výživném manžela a výživném po rozvodu manželství.
  • Sepsání manželských a předmanželských smluv upravujících společné jmění manželů a zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů.

Odborníci na rodinné právo