Pracovní právo

  • Příprava pracovněprávních dokumentů týkajících se vzniku, změny či ukončení pracovněprávních vztahů.
  • Právní pomoc při ukončení pracovních poměrů.
  • Právní pomoc při ukončení pracovních poměrů při zrušení zaměstnavatele nebo jeho části a hromadné propouštění zaměstnanců.
  • Právní poradenství a zastupování v pracovněprávních sporech (v souvislosti s odstupným, plněním konkurenční doložky, náhradou škody z pracovněprávních vztahů či nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru)

Specialista pracovního práva