FAQ

Rozvodové řízení

Pokud je manželství manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení, může být manželství rozvedeno. Délka rozvodové řízení může být různá. Záleží zejména na tom, zda manželé jsou schopni se na rozvodu dohodnout či nikoli. Pokud se manželé dohodnou na rozvodu, uzavřou mezi sebou potřebné dohody a splní další požadavky zákona, soud manžele rozvede, aniž by zkoumal příčiny rozvratu manželství. Samotné rozvodové řízení vedené před soudem v takovém případě má pak spíše formální charakter. Pokud manželé mají děti, je nutné, aby se manželé rovněž dohodli na úpravě poměrů nezletilých dětí.  Rozvodovým řízením vás rádi provedeme, jakož i připravíme potřebné dohody. 

Převod nemovitostí

Pokud jste se rozhodli koupit nemovitost (např. byt, dům, pozemek), budete uzavírat kupní smlouvu. Kupní smlouvu mezi sebou uzavírá prodávající a kupující. Kupní smlouva musí být podepsána úředně ověřenými podpisy.  Abyste se však stali vlastníkem nemovitosti, je potřeba vložit vlastnické právo do katastru nemovitostí. Ať už jste kupující nebo prodávající, doporučujeme spolu s kupní smlouvou uzavřít i smlouvu o úschově kupní ceny a uložit kupní cenu do úschovy. Úschovy zajišťují advokáti, notáři, banky. Výhodou úschovy je, že kupní cena je složena na účet schovatele, který kupní cenu vyplatí druhé straně v okamžiku, kdy jsou naplněny podmínky výplaty, které si strany ujednají. Nejčastěji bývá podmínkou výplaty zápis vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. S převodem nemovitostí vám rádi pomůžeme od sepsání kupní smlouvy až po řízení před katastrálním úřadem. Zajišťujeme rovněž advokátní úschovy i ověření podpisů. 

Vymáhání pohledávek

Pokud jste věřitel a máte pohledávku za dlužníkem, je potřeba pohledávku vyčíslit a vyzvat dlužníka k úhradě dlužné částky. Pokud dlužník nereaguje, nebo na základě jemu doručené výzvy dlužník dluh neuhradí, nabízí se vymáhat dlužnou částku prostřednictvím žaloby podané k soudu. Pakliže soud shledá nárok věřitele za oprávněný, vydá o tom rozhodnutí a přizná věřiteli nárok na náhradu nákladů soudního řízení. Pokud je věřitel v řízení zastoupen advokátem, přizná soud věřiteli rovněž i právo na náhradu nákladů právního zastoupení. Důležité je také při vymáhání pohledávek nezapomenout na příslušenství pohledávky, kterým jsou nejčastěji úroky z prodlení. V případě, že dlužník svůj dluh neuhradí ani na základě pravomocného rozhodnutí soudu, je možné podat exekuční návrh a vymáhat pohledávku prostřednictvím soudního exekutora či soudního výkonu rozhodnutí. Pakliže máte dlužníka a chcete vymáhat svou pohledávku, rádi vám poradíme a poskytneme právní služby.