Obchodní právo

  • Zakládání všech forem obchodních společností.
  • Zajištění změn ve společnostech.
  • Přeměny obchodních společností.
  • Zvyšování a snižování základního kapitálu.
  • Účast na valných hromadách.
  • Zrušení, likvidace a zánik společností.
  • Příprava a posouzení různých druhů obchodních smluv a dohod.
  • Vymáhání závazků z obchodněprávních vztahů a zastupování v obchodních sporech.
  • Právo směnečné (zejména sepsání směnky, vymáháním práva ze směnky a zastupováním ve směnečném řízení).

Odborníci na obchodní právo