JUDr. Lucie Remrová

Advokátka 
JUDr. Lucie Remrová

JUDr. Lucie Remrová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009. V Advokátní kanceláři JUDr. Vladimíra Szabo působila v dobách svých studií jako právní asistentka, následně jako advokátní koncipientka a od roku 2012, kdy úspěšně složila advokátní zkoušky, působí ve zdejší advokátní kanceláři jako advokátka. Specializuje se na provádění advokátních úschov při převodu nemovitostí a právo nemovitostí, dále na právo obchodních společností a družstev, živnostenské právo, smluvní právo, vymáhání pohledávek a dále na občanské, rodinné a dědické právo.

Zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory: 
č. ev. 14412

ID datové schránky: 
8x4ixna