Insolvenční právo

  • Zajištění komplexních právních služeb v oblasti úpadkového práva, jak na straně věřitelské, tak na straně dlužnické.
  • Podání insolvenčního návrhu.
  • Zpracování přihlášky pohledávek.
  • Poradenství o důsledcích úpadku.
  • Zastupování v incidenčních sporech.

Specialisté insolvenčního práva