Právo duševního vlastnictví

  • Právní poradenství v oblasti práva na ochranu osobnosti.
  • Právní poradenství v oblasti autorského práva, práva ochranných známek a užitných vzorů a patentů.

Specialista práva duševního vlastnictví