Náš tým

JUDr. Vladimír Szabo

JUDr. Vladimír Szabo

Advokát

JUDr. Vladimír Szabo studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium ukončil v roce 1999, následně působil jako koncipient a po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2004 se rozhodl založit vlastní advokátní kancelář s generální praxí. Samotný má pak rozsáhlé zkušenosti v oblasti občanského a obchodního práva, práva nemovitostí, insolvence a likvidace. Vzhledem ke své jazykové vybavenosti poskytuje právní služby v jazyce anglickém, německém, ruském a španělském.

JUDr. Lucie Remrová

JUDr. Lucie Remrová

Advokátka 

JUDr. Lucie Remrová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009. V Advokátní kanceláři JUDr. Vladimíra Szabo působila v dobách svých studií jako právní asistentka, následně jako advokátní koncipientka a od roku 2012, kdy úspěšně složila advokátní zkoušky, působí ve zdejší advokátní kanceláři jako advokátka. Specializuje se na provádění advokátních úschov při převodu nemovitostí a právo nemovitostí, dále na právo obchodních společností a družstev, živnostenské právo, smluvní právo, vymáhání pohledávek a dále na občanské, rodinné a dědické právo.

JUDr. Jan Brož

JUDr. Jan Brož

Advokát 

JUDr. Jan Brož je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. S Advokátní kanceláří JUDr. Vladimíra Szabo spolupracuje již od roku 2005. Původně v advokátní kanceláři působil jako advokátní koncipient. Po úspěšném absolvování advokátních zkoušek se stal samostatným advokátem, který s advokátní kanceláří pravidelně spolupracuje. JUDr. Jan Brož poskytuje služby klientům zejména v rovině trestního práva, pracovního práva, občanského práva a rodinného práva, práva nemovitých věcí a sportovního práva.

JUDr. Václav Runštuk

JUDr. Václav Runštuk

Advokát 

JUDr. Václav Runštuk studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2008 až 2009 využil možnosti studovat právo na University of East Anglia ve Velké Británii. V Advokátní kanceláři JUDr. Vladimíra Szabo pracuje již od dob svých studií, nejprve jako právní asistent a od roku 2009 jako advokátní koncipient. V roce 2013 výtečně absolvoval advokátní zkoušky a v současnosti působí jako samostatný advokát. Právní služby poskytuje v oblasti občanského a obchodního práva, práva smluvního, práva nemovitostí, práva insolvenčního a práva duševního vlastnictví.

Mgr. Markéta Runštuková

Mgr. Markéta Runštuková

Advokátka 

Mgr. Markéta Runštuková vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Po promoci v roce 2012 nastoupila do Advokátní kanceláře JUDr. Vladimíra Szabo, kde následně působila jako advokátní koncipientka. V roce 2015 složila advokátní zkoušky a nyní je samostatný advokát. Právní služby poskytuje v oblasti občanského a obchodního práva, rodinného práva a práva nemovitostí.

Nikola Hernandezová

Právní asistentka

Nikola Hernandezová je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V advokátní kanceláři pracuje od roku 2024.