Mgr. Markéta Runštuková

Advokátka 
Mgr. Markéta Runštuková

Mgr. Markéta Runštuková vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Po promoci v roce 2012 nastoupila do Advokátní kanceláře JUDr. Vladimíra Szabo, kde následně působila jako advokátní koncipientka. V roce 2015 složila advokátní zkoušky a nyní je samostatný advokát. Právní služby poskytuje v oblasti občanského a obchodního práva, rodinného práva a práva nemovitostí.

Zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory: 
č. ev. 16669

ID datové schránky: 
avhfp96