JUDr. Jan Brož

Advokát 
JUDr. Jan Brož

JUDr. Jan Brož je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. S Advokátní kanceláří JUDr. Vladimíra Szabo spolupracuje již od roku 2005. Původně v advokátní kanceláři působil jako advokátní koncipient. Po úspěšném absolvování advokátních zkoušek se stal samostatným advokátem, který s advokátní kanceláří pravidelně spolupracuje. JUDr. Jan Brož poskytuje služby klientům zejména v rovině trestního práva, pracovního práva, občanského práva a rodinného práva, práva nemovitých věcí a sportovního práva.

Zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory: 
č. ev. 12578

ID datové schránky: 
4mvhwuy