JUDr. Václav Runštuk

Advokát 
JUDr. Václav Runštuk

JUDr. Václav Runštuk studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2008 až 2009 využil možnosti studovat právo na University of East Anglia ve Velké Británii. V Advokátní kanceláři JUDr. Vladimíra Szabo pracuje již od dob svých studií, nejprve jako právní asistent a od roku 2009 jako advokátní koncipient. V roce 2013 výtečně absolvoval advokátní zkoušky a v současnosti působí jako samostatný advokát. Právní služby poskytuje v oblasti občanského a obchodního práva, práva smluvního, práva nemovitostí, práva insolvenčního a práva duševního vlastnictví.

Zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory: 
č. ev. 15083

ID datové schránky: 
8v7xdhc