JUDr. Vladimír Szabo

Advokát
JUDr. Vladimír Szabo

JUDr. Vladimír Szabo studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium ukončil v roce 1999, následně působil jako koncipient a po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2004 se rozhodl založit vlastní advokátní kancelář s generální praxí. Samotný má pak rozsáhlé zkušenosti v oblasti občanského a obchodního práva, práva nemovitostí, insolvence a likvidace. 

Jazyky

  • Český
  • Anglický
  • Německý
  • Ruský
  • Španělský

Zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory: 
č. ev. 10142

ID datové schránky: 
jw6ikuv