Občanské právo

  • Právní poradenství v oblasti vlastnického práva (problematika podílového spoluvlastnictví, společného jmění manželů, bytového práva, zástavního práva a práva z věcných břemen).
  • Právní poradenství v oblasti závazkového práva (sepis veškerých smluvních dokumentů).
  • Právní poradenství v oblasti občanskoprávní odpovědnosti za škodu.
  • Právní poradenství v oblasti dědického práva.
  • Komplexní služby při vymáhání peněžitých pohledávek včetně navazujícího exekučního řízení.

Kdo se této oblasti věnuje