Ceník

Při poskytování právních služeb preferujeme vzájemnou dohodu s klientem.

V zásadě je možné sjednat následující druhy odměn:

  • hodinová sazba odměny
  • paušální odměna
  • smluvní odměna
  • mimosmluvní odměna

Ke všem druhům odměn je připočítáno DPH v zákonné výši a vynaložené hotové výdaje.
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátní kanceláří (advokátem) a spotřebiteli ze smluv o poskytování právních služeb.